Skip to content

Platform over onderwijs aan (hoog)begaafden

In de nabije leefomgeving van elk (hoog)begaafd kind moet de noodzakelijke ondersteuning aanwezig zijn, zodat deze zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid doet dit door – landelijk en regionaal – professionals en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen, en het veld van experts eromheen.

Denk je met ons mee? Expertgroepen.

Met de expertgroepen wil het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk een kleine kennisagenda opbouwen. Deze kennisagenda moet beleidsmakers van overheid en onderwijs inzicht bieden in welke kennis en vaardigheden bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs aan begaafde leerlingen. 

Thema's

Sociale kaart

Het Kenniscentrum inventariseert gegevens van professionals in onderwijs en zorg die zich beroepshalve bezighouden met hoogbegaafdheid. 

Op de sociale kaart zijn instanties opgenomen die zich bij het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid hebben aangemeld en die diensten verlenen met betrekking tot onderwijs, begeleiding en onderzoek naar begaafde leerlingen.

Wil jij ook op de sociale kaart?

Expertgroepen

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is dit voorjaar gestart met een klein aantal expertgroepen. Het doel van de expertgroepen is om door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk een kleine kennisagenda op te gaan bouwen. Deze kennisagenda moet beleidsmakers van overheid en onderwijs inzicht bieden welke kennis en vaardigheden bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs aan begaafde leerlingen.

Meld je aan voor de expertgroepen en bouw mee aan de kennisagenda.

Nieuw in de kennisbank

Partners