Skip to content

Samen sparren: begeleide intervisiegroepen

Soms sta je even met lege handen of heb je al heel veel geprobeerd maar lukt het je desondanks niet om een specifiek professioneel dilemma goed op te lossen. Dan is het fijn als je met mede-professionals in gesprek kunt gaan om samen te kijken wat je dan wel weer een stap verder helpt.

Een professioneel dilemma kan gericht zijn op een specifieke casus met een leerling, maar kan ook te maken hebben met een vraag over hoe je in jouw (onderwijs)praktijk iets regelt of organiseert, of over een communicatieprobleem met andere betrokkenen. Jij bepaalt als educatieve of zorgprofessional of je iets ervaart als een dilemma en of je je in dat proces handelingsverlegen ervaart met betrekking tot hoogbegaafdheid. Het kenmerk van een goede professional is dat deze in een situatie van ervaren handelingsverlegenheid zoekt naar hulp om weer een stapje verder te komen.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil hierin een faciliterende rol spelen voor educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en onderwijsondersteuners die behoefte hebben aan samen sparren. Dat willen we doen in de vorm van een reeks kleine begeleide intervisiegroepen waarbij de groep gedurende een jaar ondersteund wordt in het proces en dan over de basisvaardigheden beschikt om met elkaar zelf de sturing over te nemen.

Voorwaarden

We starten daarom vanaf oktober met enkele landelijke intervisiegroepen die gedurende het schooljaar 5 keer online bij elkaar komen. Dit doen we onder de onderstaande voorwaarden.

  • Elke bijeenkomst duurt 1 uur.
  • Aan elke intervisiegroep kunnen 5 mensen deelnemen.
  • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
  • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste vier keer aanwezig te zijn.
  • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om gedurende het jaar één keer een professioneel dilemma in te brengen dat tijdens de intervisie met de mede-intervisanten verkend te worden.
  • In het eerste jaar is er een gesprekleider aanwezig die de deelnemers traint op oplossingsgerichte gesprekstechnieken waardoor in relatief korte tijd een dilemma verkend en uitgewerkt kan worden.
  • Aan het eind van het jaar kun je als groep zelfstandig het samen sparren doorzetten of in je eigen omgeving een vergelijkbare groep opzetten.

Deelnemen

Deelnemen is gratis maar brengt dus ook een verplichting tot actieve betrokkenheid met zich mee. Bij grote belangstelling kunnen er meerdere intervisiegroepen worden opgezet.

  • Data groep 1 (alle bijeenkomsten zijn tussen 15:30-16:30 uur): 03-10-2024 | 21-11-2024 | 03-02-2025 | 24-03-19-05
  • Data groep 2 (alle bijeenkomsten zijn tussen 16:00-17:00 uur): 15-10-2024 | 26-11-2024 | 28-01-2025 | 25-03-2025 | 20-05-2025

Inschrijven

Schrijf je in met dit formulier