Skip to content

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kenniscentrumhb.nl

Als u deze website te bezoekt en/of de op of via deze website aangeboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden van specifieke diensten die u afneemt via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van de Kenniscentrum Hoogbegaafdheid-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik door bezoekers van deze website van informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld.

Informatie van derden, producten en diensten
Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door deze derden geleverde diensten en producten.

Informatie gebruiken
Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, presentaties filmfragmenten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Die toestemming zal niet zonder goede reden worden geweigerd. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik, zonder direct of indirect commercieel oogmerk.

Wijzigingen
Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.