Skip to content

Sociale kaart

Sociale kaart instanties (hoog)begaafdheid

Op deze kaart zijn instanties opgenomen die zich bij het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid hebben aangemeld en die diensten verlenen met betrekking tot onderwijs, begeleiding en onderzoek naar begaafde leerlingen.

Het Kenniscentrum inventariseert gegevens van professionals in onderwijs en zorg die zich beroepshalve bezighouden met hoogbegaafdheid. Wil je ook op de sociale kaart?