Skip to content

Over ons

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Programmamanager: Eleonoor van Gerven

Voor wie?

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid richt zich op professionals die in het funderend onderwijs of daaraan gelieerde instellingen en praktijken werken met begaafde leerlingen. Het Kenniscentrum zorgt dat deze professionals toegang hebben tot actuele en toepasbare kennis en expertise. De opzet is om voort te bouwen op bestaande kennis, antwoorden op praktijkvragen snel vindbaar te maken en mensen, organisaties en netwerken met elkaar te verbinden.

Onze kerntaken zijn:

Uitgangspunten

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gaat uit van de uniciteit van de leerling en de uniciteit van scholen. Er bestaat niet één juiste weg, er zijn verschillende wegen. Of een aanpak passend is hangt af van de samenhang tussen leerling, ouders, school, curriculum, leeromgeving en de maatschappelijke context. Dit betekent dat we niet alleen zullen zoeken naar dat wat iedereen bindt, maar ook ruimte willen bieden aan het bestaan van die verschillen. Daardoor hebben ouders, leraren en vooral ook leerlingen kansen om een gedeeld eigenaarschap te ontwikkelen over wat passend is onder hun specifieke omstandigheden.

Sleutelwoorden van waaruit het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid werkt zijn: inventariseren, prioriteren, construeren, communiceren en consolideren. Welke kennis bestaat er vanuit theorie en praktijk? Wat weten we nog niet en moet hoog op de agenda om het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en jongeren te optimaliseren? Hoe kunnen we vanuit een samenwerking tussen onderzoek en wetenschap en praktijk kennis en vaardigheden verbeteren? We willen graag over de resultaten met het veld communiceren en daardoor ook wegen vinden om nieuwe kennis en vaardigheden te verankeren in de dagelijkse praktijk van opvoeding, onderwijs en zorg.

Met wie?

In de nabije leefomgeving van elk kind moet de noodzakelijke ondersteuning aanwezig zijn om zich optimaal en evenwichtig te kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat het Kenniscentrum op regionaal en lokaal niveau de bestaande netwerken en samenwerkingsconstructies, zoals de samenwerkingsverbanden, de samenwerkingen en leergemeenschappen, graag wil betrekken en benutten.
Op landelijk niveau zoeken we overleg en samenwerking met de beroepsverenigingen en landelijke (beroeps) organisaties gericht op het onderwijs aan en de opvoeding van hoogbegaafde kinderen. Op landelijk niveau zoeken we ook de samenwerking met organisaties en beroepsverenigingen die niet direct gericht zijn op hoogbegaafdheid, maar die wel met dit thema op verschillende manieren te maken hebben.
Op landelijke niveau zoeken we tevens de samenwerking met ouderverenigingen om te zien welke behoeften zij vanuit ouders vernemen en kijken we welke rol het Kenniscentrum kan spelen in de informatievoorziening waaraan behoefte is.

Medewerkers

Eleonoor van Gerven

Programmamanager

blank

Martijn de Graaff

Communicatie en websitebeheer

blank

Minka Dumont

Communicatie en websitebeheer

blank

Safira Habiboellah

Secretariaat NTCN / Kenniscentrum

blank

Sabine Kokee

Projectondersteuner en bureauredacteur multimediale brochures

blank

Sander Bellinga

Webdesigner