Skip to content

Dubbelbijzonder – Scoreprofiel

Als je op zoek gaat naar discrepanties (verschillen) binnen het scoreprofiel van een leerling dan wil je weten in hoeverre de leerling per vakgebied of ontwikkelingsdomein overeenkomstig scoort of juist heel verschillend scoort. Als je zeer grote verschillen ziet binnen dat scoreprofiel en die verschillen ook over een langere periode zichtbaar zijn, dan kan dat aanleiding zijn om verder te verkennen wat de verschillen veroorzaakt.
Het waarnemen van een interne discrepantie in het scoreprofiel van de leerling is dus niet voldoende om vast te stellen of er sprake is van een leerprobleem of leerstoornis, het is echter wel een signaal om na te gaan wat dit verschil veroorzaakt.