Skip to content

Het jonge kind – Behoeften herkennen

Interview met Lilian van der Poel (specialist ontwikkelingsvoorsprong jonge kind) over kenmerken van heel jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.