Skip to content

Het jonge kind – Educatieve context

Onder de educatieve context verstaan we de situatie waarin het leren plaatsvindt. In die situatie is niet alleen de leerinhoud van belang, of de fysieke leeromgeving, maar spelen ook niet-materiële zaken een rol zoals bijvoorbeeld een veilig leerklimaat. Voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid wordt de veiligheid van het leerklimaat onder andere bepaalt door de blik van de omgeving (medeleerlingen, leraar en ouders) op wat er van de leerling verwacht wordt. Onderzoek van Cross toont aan dat begaafde leerlingen vaker dan hun niet begaafde groepsgenoten het idee hebben dat zij vooral géén fouten mogen maken, de dingen zonder hulp moeten kunnen en dat voor hen de lat hoger ligt dan voor alle andere leerlingen.

Dit idee is niet zomaar ontstaan bij begaafde leerlingen, dat komt ergens door. In hetzelfde onderzoek komt naar voren dat in de reactie van de omgeving vaak een vorm van teleurstelling zichtbaar wordt als begaafde leerlingen fouten maken of vragen stellen. En omdat niemand natuurlijk een ander echt wil teleurstellen hebben leerlingen die deze teleurstelling ervaren, vaak de neiging om de dingen vooral zelf op te willen knappen. Tijdig om hulp vragen ervaren ze dan als ongewenst falen. In een gunstige educatieve context wordt veiligheid daardoor alleen bereikt als er een evenwichtige afstemming is tussen zelf doen en ondersteunen en leren gepaard mag gaan met fouten maken.