Skip to content

Het jonge kind – Een maatje voor elk kind

Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over peergroeponderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid in groep 1-2.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.