Skip to content

Het jonge kind – Een rijke leeromgeving

Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.