Skip to content

Het jonge kind: Herkenning op de kinderopvang

Interview met Ana Bonouvrié (ouder) over aandacht voor een ontwikkelingsvoorsprong op de kinderopvang.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.