Skip to content

Het jonge kind – Hoe herken je ze?

Interview met Anneke Dekkers (intern begeleider) over het herkennen van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.