Skip to content

Het jonge kind – Metacognitieve feedback

Onder metacognitieve feedback verstaan we feedback waardoor de leraar de leerling door vragen te stellen over het handelen van de leerling tijdens het leerproces laat nadenken of de leerling alle stappen op de juiste manier en op het juiste moment heet gezet. Zijn er geen stapjes overgeslagen? Kijk nog eens goed wat je hebt gedaan, lees de opdracht eens hard op, vertel eens in je eigen woorden wat je nu precies moest doen. Dit zijn allemaal voorbeelden waardoor de leerling zicht krijgt op de eigen stappen tijdens het leerproces. Vervolgens kan de leraar het bereikte resultaat samen met de leerling gaan afzetten tegen het verwachtte resultaat. Daardoor ontstaat voor de leerling inzicht in wat er al bereikt is, wat er nog te leren valt en kunnen de vragen van de leraar helpen om de eerst volgende stap in het leerproces te gaan zetten.