Skip to content

Het jonge kind: Voltijd HB-onderwijs vanaf groep 1

Interview met Annemiek van Schie (kleuterleerkracht) over het vanaf de eerste dag herkennen van kenmerken van begaafdheid bij jonge kinderen in groep 1 en voltijds HB-onderwijs voor jonge kinderen.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.