Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – De overgang van po naar vo

Christa vertelt over hoe de overgang van het po naar het vo verloopt voor hoogbegaafde leerlingen. Waar leerlingen in het po hun gang konden gaan, zijn er andere verwachtingen in het vo en lopen hoogbegaafde leerlingen vaak tegen problemen aan. Ook omdat ze in het vo minder individuele aandacht krijgen in de klas.

Martin van Rooij interviewt in deze video Christa Kniest (begeleider onderwijs vo voor o.a. hoogbegaafde leerlingen en steunpuntcoördinator overgang po/vo, SWV Passend Onderwijs Almere) over de overgang van het po naar po voor hoogbegaafde leerlingen.