Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – De Schakelklas

Ingrid vertelt over ‘De Schakelklas’ in regio Leiden, een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die zijn uitgevallen in het reguliere vo. Ze vertelt waarom leerlingen uitvallen. In haar schakelklas van 24 leerlingen zitten nu 6 hoogbegaafde leerlingen.

Martin van Rooij interviewt in deze video leerkracht Ingrid Toonen (coördinator bovenschoolse voorziening ‘De Schakelklas’, Samenwerkingsverband VO Regio Leiden) over haar ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die uitvallen in het reguliere vo.