Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – De start

Hannah vertelt dat ze bij alle schooltypen in het vo meer- en hoogbegaafde leerlingen ziet. Een aantal docenten zijn ECHA-specialist en die spelen een rol in de begeleiding van meerbegaafde leerlingen.

Martin van Rooij interviewt in deze video Hannah Groos (leraar Klassieke Talen, leerlingbegeleider en ondersteuningscoördinator bovenbouw vwo, Vissers ’t Hooft Lyceum, Leiden) over haar ervaringen als leraar, leerlingbegeleider en onderwijsondersteuner met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in het vo.