Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat doet de voorziening?

Ingrid vertelt over het aanbod voor de 24 leerlingen in ‘De Schakelklas’. Leerlingen moeten weer wennen aan de schoolse setting en krijgen een maatwerkprogramma.

Martin van Rooij interviewt in deze video Ingrid Toonen (coördinator bovenschoolse voorziening ‘De Schakelklas’, Samenwerkingsverband VO Regio Leiden) over haar ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die uitvallen in het reguliere vo.