Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat te doen bij uitval?

Christa vertelt dat leerkrachten in het po dichter op de leerling en de ouders zitten. In het vo moeten leerlingen meer zelf doen en zijn ouders minder betrokken. Bij uitval is er een rondetafelgesprek met school, ouders en waar mogelijk ook de leerling. Doel is het maken van een plan zodat de leerling weer naar school gaat.

Martin van Rooij interviewt in deze video Christa Kniest (begeleider onderwijs vo voor o.a. hoogbegaafde leerlingen en steunpuntcoördinator overgang po/vo, SWV Passend Onderwijs Almere) over de overgang van het po naar po voor hoogbegaafde leerlingen.