Skip to content

Schooluitval – Adviezen aan andere ouders

Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) waarin ze adviezen geeft aan ouders met een kind in de basisschoolleeftijd dat dreigt uit te vallen of thuiszit.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.