Skip to content

Schooluitval – Als de leerling eenmaal thuiszit

Interview met Agnes van der Beek (Specialist Begaafdheid) over het (blijven) begeleiden van thuiszitters en het programma van ‘De Liaan’ in Zwolle om kinderen terug te leiden naar de basisschool.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.