Skip to content

Schooluitval – De mismatch met het systeem

Interview met Wanda Glebbeek (jeugdhulpverlener en hoogbegaafdheidsspecialist bij Atalanta) ziet dat de oorzaak van de schooluitval vaak bij de kinderen en het gezin wordt gelegd, zeker bij ongewenst gedrag (‘dat ligt aan de opvoeding’). Maar is er geen mismatch met het systeem?

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.