Skip to content

Schooluitval – De omvang van het probleem

Interview met Mia Frumau (GZ-psycholoog, PFF Centrum voor Hoog ontwikkelingsPotentieel) over de ontwikkeling die ze zit in de problematiek van thuiszitters.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.