Skip to content

Schooluitval – ‘Het was een zoektocht vanaf groep 3.’

Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) over de bewogen zoektocht naar passend onderwijs. Bij haar oudste zoon kwam in groep 3 het leesproces niet op gang.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.