Skip to content

Schooluitval – Wat doet thuiszitten met je als ouder?

Interview met Inge Briedé (ouder van twee hoogbegaafde kinderen die thuis kwamen te zitten) over de enorme impact op de ouders en het gezin als een kind (langdurig) thuiszit (en de aanloop daar naartoe).

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.