Skip to content

Sociaal-emotionele ontwikkeling – Time-in

Interview met Colette van den Hengel die vertelt wat een time-in-plek is en hoe deze kan bijdragen aan het welbevinden van de leerling op school.