Skip to content

Webinar Schoolverlaten en thuiszitten

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Elk webinar bestaat uit twee delen: een hoofdlezing van 30 minuten en een paneldiscussie van 30 minuten. Zowel bij de hoofdlezing als tijdens de paneldiscussie is het mogelijk dat deelnemers via de chat vragen stellen. De vragen worden voorgelegd aan de gastspreker en/of de panelleden en zij zullen de vragen live beantwoorden.

Op 25 maart 2024 vond het webinar Als school niet past: schoolverlaten en thuiszitten plaats.

Gastspreker was Fenne Frumau (PPF). Zij verzorgde de hoofdlezing. Panelleden waren Mariska Poelman (CBO), Thera de Jong (Emelwerda college Emmeloord) en Martin Schravenzande (‘opengeestig pedagoog’ en auteur van De thuiszittersklas)

Hoofdlezing

In de hoofdlezing van het webinar ging Fenne Frumau in op wat we vanuit de wetenschap en praktijk over hoogbegaafdheid en schoolverlaten op dit moment kunnen vertellen. Vertrekpunt is de vraag hoe schooluitval van begaafde leerlingen beter begrepen en benaderd worden Daarmee hopen we bij te dragen aan het vergroten van kennis over de schooluitval van deze specifieke groep thuiszitters en praktische handvatten aan te reiken zodat gerichter gesignaleerd en gehandeld kan worden als de leerling dreigt vast te lopen.

In het tweede deel van het webinar was er een panelgesprek. De panelleden gingen in op verschillende vragen en hebben deze vanuit hun eigen expertise en ervaringen beantwoord.