Skip to content

Kennisagenda: meld je aan voor de expertgroepen

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is dit voorjaar gestart met een klein aantal expertgroepen. Het doel van de expertgroepen is om door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk een kleine kennisagenda op te gaan bouwen. Deze kennisagenda moet beleidsmakers van overheid en onderwijs inzicht bieden welke kennis en vaardigheden bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs aan begaafde leerlingen.

Er zijn verschillende thema’s waarvoor we expertgroepen hebben opgezet of gaan opzetten. Vooralsnog zijn dit de thema’s die (door)starten in september 2024:

  • Onderpresteren
  • Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
  • Peergroeponderwijs
  • Dubbel bijzondere leerlingen
  • Versnellen
  • Sociale en emotionele ontwikkeling

De bijeenkomsten

De expertgroepen komen in het schooljaar 2024-2025 viermaal online bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en vindt plaats tijdens kantoortijden. Elke expertgroep heeft eigen ontmoetingsmomenten. Daarnaast staat er een in-person bijeenkomst gepland voor dinsdag 28 januari tussen 14:00 en 17:00 uur. Voor deze in-person bijeenkomst zijn worden alle deelnemende experts uitgenodigd om tegelijk deel te nemen.

Data expertgroep Oudergeledingen
30-09-2024, 16:00-17:30 (online)
21-11-2024, 16:00-17:30 (online)
28-01-2025,tussen 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 16:00-17:30 (online)
22-05-2025, 16:00-17:30 (online)
Data expertgroep Onderpresteren
03-10-2024, 09:30 – 11:00 (online)
05-11-2024, 15:00 – 16:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Thuiszitters/schoolverlaters
26-09-2024, 10:00 – 11:30 (online)
21-11-2024, 11:30 – 13:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 09:30 – 11:00 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep peergroep onderwijs
26-09-2024, 12:00 – 13:30 (online)
21-11-2025, 09:30 – 11:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 16:00 – 17:30 (online)
12:05-2025, 12:00 – 13:30 (online) 
Data expertgroep Dubbel bijzonder
26-09-2024, 14:00 – 15:30 (online)
19-11-2024, 10:00 – 11:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 12:00 – 13:30 (online)
15-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Versnellen
03-10-2024, 16:00 – 17:30 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
20-03-2025, 10:00 – 11:30 (online)
15-05-2025, 12:00 – 13:30 (online)
Data expertgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling
03-10-2024, 11:30 – 13:00 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
25-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
20-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)

Voor wie?

Aan een expertgroep doen per thema maximaal 12 professionals mee. Educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en wetenschappers kunnen zich opgeven om mee te praten. Om te zorgen dat we veel experts kunnen laten meedenken en praten kun je maximaal aan één expertgroep deelnemen. We gaan ervan uit dat als jij je voor een groep opgeeft, je over dit thema ook aantoonbare professionele expertise hebt ontwikkeld en deze in je dagelijks werk inzet.

Er is een aparte expertgroep voor vertegenwoordigers van oudergeledingen. Omdat ouders met alle thema’s te maken kunnen krijgen zijn oudergeledingen waarmee het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid in contact staat benaderd om deel te nemen aan een eigen expertgroep.

Tijdsinvestering

  • 4 online bijeenkomsten van elk 1,5 uur
  • 1 in-person bijeenkomst van 3 uur
  • Eigen lees- en voorbereidingstijd 1 uur per bijeenkomst

We gaan ervan uit dat wie zich opgeeft, tenminste drie van de vier online bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Inschrijven

Op het inschrijfformulier kun je een 1e en 2e voorkeur aangeven voor een expertgroep.