Skip to content

Online bijeenkomsten Rondetafelgesprekken

Nieuw in het aanbod is dat we in het schooljaar 2024-2025 een reeks online rondetafelgesprekken van 1 uur voor educatieve professionals organiseren over diverse thema’s.

De online bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs en die behoefte heeft aan professionele uitwisseling van kennis en informatie en die ook graag wil deelnemen aan een regio overstijgend netwerk.

Meedoen betekent dat je ook bereid bent om voorafgaand aan een thema de brochure over het thema te verkennen en het webinar over het onderwerp terug te kijken. De bijeenkomsten zelf worden georganiseerd via Zoom en worden NIET opgenomen.

  • 26-09-2024: Onderpresteren
  • 15-10-2024: Jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid
  • 14-11-2024: Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
  • 13-01-2025: Peergroeponderwijs
  • 04-02-2025: Dubbel bijzondere leerlingen
  • 20-03-2025: Differentiëren en rijk onderwijs
  • 15-04-2025: Begaafde leerlingen in het VO
  • 19-05-2025: Sociale en emotionele ontwikkeling

Gratis deelname

Deelnemen is gratis! We hebben echter maar 25 plaatsen per keer beschikbaar. Inschrijving en deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding. Zijn er meer aanmeldingen dan we deelnemers kunnen plaatsen? Dan werken we met een wachtlijst.

We stellen het op prijs dat – indien je onverhoopt verhinderd bent – je ons dit ten minste twee dagen van te voren laat weten. Dan hebben we nog de kans iemand die op de wachtlijst staat in jouw plaats te laten deelnemen. Als je niet aanwezig bent en je stuurt ons geen afmelding, dan gaan we ervan uit dat je toch niet geïnteresseerd bent en laten we voor andere bijeenkomsten waarvoor je had aangemeld jouw deelname vervallen. Dan kan iemand anders in jouw plaats deelnemen.

Op het inschrijfformulier staan de verschillende rondetafelgesprekken.