Skip to content

Samen leren in professionele literatuurgroepen

Up-to-date blijven met vakliteratuur en je horizon verbreden is soms moeilijk vol te houden als je de tijd ervoor niet structureel reserveert en inplant. De drukte van alle taken die ook gedaan moeten worden maakt dat juist dit aspect van een doorgaande professionele ontwikkeling onder druk komt te staan. Zodra je sparringpartners hebt om dit samen te doen en vooraf afspraken hebt wanneer je samen spart, lukt het vaak beter.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil ook hierin een faciliterende rol spelen. Dit willen we doen door professionele literatuurgroepen op te zetten. Deze groepen komen vier keer per jaar online samen. Deelnemers lezen elk een bron naar eigen keuze en gaan daarover samen met behulp van denksleutels voor literatuur samen in gespreken leggen relaties tussen theorie en praktijk.

We beginnen met twee verschillende groepen. De ene groep richt zich op Engelstalige vakliteratuur, de andere groep richt zich op Nederlandstalige vakliteratuur.

  • Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.
  • Aan elke groep kunnen 25 mensen deelnemen.
  • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
  • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste drie keer aanwezig te zijn.
  • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om voorafgaand aan elke bijeenkomst een zelfgekozen bron te bestuderen en deze aan de hand van literatuur denksleutels met de leden van een subgroepje te bespreken.
  • Er is een sessiebegeleider aanwezig die samen met de deelnemers de sessie vorm geeft en waar nodig is de subgroepjes tijdens de bijeenkomsten ondersteunt.

Meer informatie over de opzet van de literatuurgroepen en de data en tijden waarop ze bijeenkomen worden begin september 2024 via de nieuwspagina op de website bekend gemaakt.