Samen leren in professionele literatuurgroepen

Up-to-date blijven met vakliteratuur en je horizon verbreden is soms moeilijk vol te houden als je de tijd ervoor niet structureel reserveert en inplant. De drukte van alle taken die ook gedaan moeten worden maakt dat juist dit aspect van een doorgaande professionele ontwikkeling onder druk komt te staan. Zodra je sparringpartners hebt om dit samen te doen en vooraf afspraken hebt wanneer je samen spart, lukt het vaak beter.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil ook hierin een faciliterende rol spelen. Dit willen we doen door professionele literatuurgroepen op te zetten. Deze groepen komen vier keer per jaar online samen. Deelnemers lezen elk een bron naar eigen keuze en gaan daarover samen met behulp van denksleutels voor literatuur samen in gespreken leggen relaties tussen theorie en praktijk.

We beginnen met twee verschillende groepen. De ene groep richt zich op Engelstalige vakliteratuur, de andere groep richt zich op Nederlandstalige vakliteratuur.

 • Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.
 • Aan elke groep kunnen 25 mensen deelnemen.
 • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
 • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste drie keer aanwezig te zijn.
 • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om voorafgaand aan elke bijeenkomst een zelfgekozen bron te bestuderen en deze aan de hand van literatuur denksleutels met de leden van een subgroepje te bespreken.
 • Er is een sessiebegeleider aanwezig die samen met de deelnemers de sessie vorm geeft en waar nodig is de subgroepjes tijdens de bijeenkomsten ondersteunt.

Meer informatie over de opzet van de literatuurgroepen en de data en tijden waarop ze bijeenkomen worden begin september 2024 via de nieuwspagina op de website bekend gemaakt.

Internationale webinars

blank

In het najaar van 2024 starten we naast de reeks webinars die verbonden is aan onze multimediale brochures ook met een serie internationale webinars. Tijdens die webinars is Engels de voertaal.

Deze webinars zijn bedoeld voor educatieve professionals en zorg- en hulpverleners die beschikken over een brede kennisbasis met betrekking tot hoogbegaafdheid, maar niet over de mogelijkheid beschikken om deel te nemen aan internationale in-person activiteiten zoals grote internationale congressen.

Thema’s die aan bod gaan komen zijn onder andere:

 • Dubbel bijzonder (september 2024)
 • Meisjes, ADHD en creativiteit
 • Universal Design for Learning (november 2024)
 • Creativiteit
 • Culturele sensitiviteit

Data en tijden begin september bekend

Exacte data, tijden en overige thema’s en gastsprekers worden begin september bekend gemaakt. Vanaf dat moment kun je je ook inschrijven om mee te doen. We plaatsen de data ook in onze Kenniscentrumagenda. Je kunt je op deze agenda abonneren zodat je alle data altijd meteen in je eigen agenda bij de hand hebt.

Samen sparren: begeleide intervisiegroepen

blank

Soms sta je even met lege handen of heb je al heel veel geprobeerd maar lukt het je desondanks niet om een specifiek professioneel dilemma goed op te lossen. Dan is het fijn als je met mede-professionals in gesprek kunt gaan om samen te kijken wat je dan wel weer een stap verder helpt.

Een professioneel dilemma kan gericht zijn op een specifieke casus met een leerling, maar kan ook te maken hebben met een vraag over hoe je in jouw (onderwijs)praktijk iets regelt of organiseert, of over een communicatieprobleem met andere betrokkenen. Jij bepaalt als educatieve of zorgprofessional of je iets ervaart als een dilemma en of je je in dat proces handelingsverlegen ervaart met betrekking tot hoogbegaafdheid. Het kenmerk van een goede professional is dat deze in een situatie van ervaren handelingsverlegenheid zoekt naar hulp om weer een stapje verder te komen.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil hierin een faciliterende rol spelen voor educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en onderwijsondersteuners die behoefte hebben aan samen sparren. Dat willen we doen in de vorm van een reeks kleine begeleide intervisiegroepen waarbij de groep gedurende een jaar ondersteund wordt in het proces en dan over de basisvaardigheden beschikt om met elkaar zelf de sturing over te nemen.

Voorwaarden

We starten daarom vanaf oktober met enkele landelijke intervisiegroepen die gedurende het schooljaar 5 keer online bij elkaar komen. Dit doen we onder de onderstaande voorwaarden.

 • Elke bijeenkomst duurt 1 uur.
 • Aan elke intervisiegroep kunnen 5 mensen deelnemen.
 • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
 • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste vier keer aanwezig te zijn.
 • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om gedurende het jaar één keer een professioneel dilemma in te brengen dat tijdens de intervisie met de mede-intervisanten verkend te worden.
 • In het eerste jaar is er een gesprekleider aanwezig die de deelnemers traint op oplossingsgerichte gesprekstechnieken waardoor in relatief korte tijd een dilemma verkend en uitgewerkt kan worden.
 • Aan het eind van het jaar kun je als groep zelfstandig het samen sparren doorzetten of in je eigen omgeving een vergelijkbare groep opzetten.

Deelnemen

Deelnemen is gratis maar brengt dus ook een verplichting tot actieve betrokkenheid met zich mee. Bij grote belangstelling kunnen er meerdere intervisiegroepen worden opgezet.

 • Data groep 1 (alle bijeenkomsten zijn tussen 15:30-16:30 uur): 03-10-2024 | 21-11-2024 | 03-02-2025 | 24-03-19-05
 • Data groep 2 (alle bijeenkomsten zijn tussen 16:00-17:00 uur): 15-10-2024 | 26-11-2024 | 28-01-2025 | 25-03-2025 | 20-05-2025

Inschrijven

Schrijf je in met dit formulier