Webinar Alle kansen om te leren. Kansengelijkheid en hoogbegaafd.

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Op 16 april 2024 vond het webinar Alle kansen om te leren! Kansengelijkheid en onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid plaats.

Gastspreker was Lineke van Tricht (Bureau Talent). Zij verzorgde de hoofdlezing. Panelleden waren Mirjam Mels (Directeur Beatrixschool Pendrecht), Erwin Dekker (Directeur Agnietenschool) en Han Elbers (Voorzitter college van bestuur VO Haaglanden).

Webinar Hoogbegaafde leerlingen in het VO

blank

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Op 16 mei 2024 verzorgde het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid het webinar Hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. Chelsea O’Brien en Bart Smoors (SG Huizermaat) verzorgden samen de hoofdlezing. Zij zoomden in op twee aspecten die beiden van groot belang zijn: identiteitsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. In de tweede helft van het webinar was er een panelgesprek waarin drie (ervarings)deskundigen elk vanuit hun eigen ervaring en perspectief in gingen op het thema.

Webinar Sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid

blank

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Op 6 juni 2024 verzorgde het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid het webinar ‘Sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid’. Ragnild Zonneveld ging vanuit een evidence informed perspectief in op mythes en vooroordelen en deelde vanuit een practice informed perspectief voorbeelden van passende responsen op educatieve behoeften op dit gebied.

In de tweede helft van het webinar was er een panelgesprek waarin drie (ervarings)deskundigen elk vanuit hun eigen ervaring en perspectief in gingen op het thema. Panelleden waren Roosmarijn Van Alphen, Mickey Wagner en Willemien Eikelboom – van Wijngaarden.

Webinar Schoolverlaten en thuiszitten

blank

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Elk webinar bestaat uit twee delen: een hoofdlezing van 30 minuten en een paneldiscussie van 30 minuten. Zowel bij de hoofdlezing als tijdens de paneldiscussie is het mogelijk dat deelnemers via de chat vragen stellen. De vragen worden voorgelegd aan de gastspreker en/of de panelleden en zij zullen de vragen live beantwoorden.

Op 25 maart 2024 vond het webinar Als school niet past: schoolverlaten en thuiszitten plaats.

Gastspreker was Fenne Frumau (PPF). Zij verzorgde de hoofdlezing. Panelleden waren Mariska Poelman (CBO), Thera de Jong (Emelwerda college Emmeloord) en Martin Schravenzande (‘opengeestig pedagoog’ en auteur van De thuiszittersklas)

Hoofdlezing

In de hoofdlezing van het webinar ging Fenne Frumau in op wat we vanuit de wetenschap en praktijk over hoogbegaafdheid en schoolverlaten op dit moment kunnen vertellen. Vertrekpunt is de vraag hoe schooluitval van begaafde leerlingen beter begrepen en benaderd worden Daarmee hopen we bij te dragen aan het vergroten van kennis over de schooluitval van deze specifieke groep thuiszitters en praktische handvatten aan te reiken zodat gerichter gesignaleerd en gehandeld kan worden als de leerling dreigt vast te lopen.

In het tweede deel van het webinar was er een panelgesprek. De panelleden gingen in op verschillende vragen en hebben deze vanuit hun eigen expertise en ervaringen beantwoord.

Webinar Jonge begaafde leerlingen

blank

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema. Op 18 januari 2024 vond het tweede webinar plaats, thema jonge begaafde leerlingen.

Gastspreker was deze keer Eleonoor van Gerven. Panelleden waren Liesbet Stam-Gommans (onderwijsadviseur Talentontwikkeling bij Edux), Inez Töben (Specialist Begaafdheid en kartrekker hoogbegaafdheid voor het PO SWV 20-01) en Lilian van der Poel (Echa Specialist en auteur van ‘Bijdehante baby’s en pittige peuters’).

Hieronder kun je de registratie zien van het webinar.

Registratie webinar onderpresteren

blank

Op 21 november 2023 vond het eerste webinar van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid plaats. Het thema was Onderpresteren. Gastspreker was deze keer Marjolijn van Weerdenburg (RATiO). Panelleden waren Yvonne den Boer (Windesheim), Hetty Meulensteen (LBBO, voorzitter van de afdeling Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid) en Sabine Sypré. Bekijk hieronder de registratie.

Van deze presentatie zijn geen hand-outs beschikbaar. Wél kun je de tekst van de presentatie van Marjolijn van Weerdenburg in zijn geheel nalezen in onze publicatie over onderpresteren.

Registratie en presentaties webinar signaleren van (hoog)begaafde kinderen

blank

Op 15 maart organiseerde het NTCN een online webinar over het signaleren van (hoog)begaafde kinderen met Lilian van der Poel & Janneke Berendsen-Hulshof. Hieronder vind je de registratie en de presentaties.

Bekijk hier de presentaties

Over de sprekers

Lilian van der Poel werkt al meer dan 10 jaar met (hoog)begaafde baby’s en peuters, startte XL-leren en schreef het boek ‘bijdehante baby’s en pittige peuters’ waarna ook haar bedrijf ukIQ startte voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierin biedt zij opleidingen, trainingen en workshops voor professionals, alsook peergroup-onderwijs voor jonge kinderen. Tijdens deze bijeenkomst zal Lilian dieper ingaan op de onderwerpen vroegsignalering en signalering bij kinderen met een niet westerse migratieachtergrond.

Drs. Janneke Berendsen-Hulshof is als hoofddocent RITHA verbonden aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en coördineert daarnaast het CBO traject ‘vooruitwerklab’ voor het VO. Met meer dan 15 jaar ervaring als docent Nederlands en mentor in het VO weet zij praktijk en theorie samen te brengen voor zowel ouders als scholen wanneer het gaat om signaleren van (hoog)begaafdheid bij kinderen. Tijdens deze bijeenkomst zal Janneke o.a. ingaan op aandachtspunten bij de overgang van PO naar VO en op stimulerend signaleren in het VO.