Thematafel over peer-grouponderwijs

Regelmatig organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid speciale thematafels over onderwerpen rond hoogbegaafdheid. Het doel is om diepgang te zoeken en vanuit verschillende perspectieven (praktijk, beleid en wetenschap) het onderwerp te belichten.

Onder begeleiding van Natasja van den Berg (Tertium) gaan Richelle de Deugd (hb-coordinator swv PPO-NK, hb-specialist Day a Week School), Sascha Brandse (Plusjeklas), Quen van Meer (beleidsmedewerker swv Koers VO, ECHA-specialist), Willemijn van Workum (docent Pantarijn, hb-specialist en oprichter peergroup Pantabrein) en Rosanne Bekker (rector Berlage Lyceum) met elkaar in gesprek over het thema peergroup-onderwijs

Bekijk hier de volledige thematafel

Publicatie over peergroup-onderwijs

blank

In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelt het National Talent Centre of the Netherlands het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Onderdeel van het kenniscentrum is een online kennisplatform, waar kennis over tal van thema’s rond (hoog)begaafdheid worden gebundeld, steeds vanuit drie perspectieven: wetenschap, beleid en praktijk.

Zo ongeveer iedere maand behandelen we een nieuw thema, in de vorm van korte artikelen, verwijzingen naar verdiepende literatuur, praktijkvoorbeelden en inspirerende webinars. Het tweede thema: peergroup-onderwijs.

Lees hier de publicatie over peer-grouponderwijs