Online bijeenkomsten Rondetafelgesprekken

Nieuw in het aanbod is dat we in het schooljaar 2024-2025 een reeks online rondetafelgesprekken van 1 uur voor educatieve professionals organiseren over diverse thema’s.

De online bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs en die behoefte heeft aan professionele uitwisseling van kennis en informatie en die ook graag wil deelnemen aan een regio overstijgend netwerk.

Meedoen betekent dat je ook bereid bent om voorafgaand aan een thema de brochure over het thema te verkennen en het webinar over het onderwerp terug te kijken. De bijeenkomsten zelf worden georganiseerd via Zoom en worden NIET opgenomen.

 • 26-09-2024: Onderpresteren
 • 15-10-2024: Jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid
 • 14-11-2024: Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
 • 13-01-2025: Peergroeponderwijs
 • 04-02-2025: Dubbel bijzondere leerlingen
 • 20-03-2025: Differentiëren en rijk onderwijs
 • 15-04-2025: Begaafde leerlingen in het VO
 • 19-05-2025: Sociale en emotionele ontwikkeling

Gratis deelname

Deelnemen is gratis! We hebben echter maar 25 plaatsen per keer beschikbaar. Inschrijving en deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding. Zijn er meer aanmeldingen dan we deelnemers kunnen plaatsen? Dan werken we met een wachtlijst.

We stellen het op prijs dat – indien je onverhoopt verhinderd bent – je ons dit ten minste twee dagen van te voren laat weten. Dan hebben we nog de kans iemand die op de wachtlijst staat in jouw plaats te laten deelnemen. Als je niet aanwezig bent en je stuurt ons geen afmelding, dan gaan we ervan uit dat je toch niet geïnteresseerd bent en laten we voor andere bijeenkomsten waarvoor je had aangemeld jouw deelname vervallen. Dan kan iemand anders in jouw plaats deelnemen.

Op het inschrijfformulier staan de verschillende rondetafelgesprekken.

Webinars komend schooljaar (2024/2025)

blank

Ook in het schooljaar 2024-2025 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid elke maand een webinar. Dit zijn de eerste data. Inschrijven kan vanaf 1 september 2024 op onze website.

 • 17-09-2024: Dubbel bijzondere leerlingen
 • 17-10-2024: Differentiëren
 • 19-11-2024: Peergroeponderwijs
 • 20-01-2025: Versnellen

Nieuw! Multimediale brochure De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen

blank

Het thema van de nieuwe brochure is ‘De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen’. We bespreken het vooroordeel dat (hoog)begaafde kinderen sociaal en emotioneel achterlopen op hun leeftijdsgenoten (waar geen wetenschappelijk bewijs voor is), en je krijgt een genuanceerd beeld van wat we weten op grond van zowel wetenschappelijk inzicht als vanuit een meer praktijkgerichte context.
Brochure bekijken

In de brochure staan tips voor ouders en verzorgers en ook praktische tips voor leraren. In maar liefst 21 video’s wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Bibliotherapie

Bijzonder blij zijn we met de deepdive-video’s van Debbie Troxclair. Zij behandelt het thema Bibliotherapie in twee bijdragen*: ‘Wat is het?’ en ‘Hoe kun je dit op school inzetten?’.

Kennisagenda: meld je aan voor de expertgroepen

blank

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is dit voorjaar gestart met een klein aantal expertgroepen. Het doel van de expertgroepen is om door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk een kleine kennisagenda op te gaan bouwen. Deze kennisagenda moet beleidsmakers van overheid en onderwijs inzicht bieden welke kennis en vaardigheden bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs aan begaafde leerlingen.

Er zijn verschillende thema’s waarvoor we expertgroepen hebben opgezet of gaan opzetten. Vooralsnog zijn dit de thema’s die (door)starten in september 2024:

 • Onderpresteren
 • Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
 • Peergroeponderwijs
 • Dubbel bijzondere leerlingen
 • Versnellen
 • Sociale en emotionele ontwikkeling

De bijeenkomsten

De expertgroepen komen in het schooljaar 2024-2025 viermaal online bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en vindt plaats tijdens kantoortijden. Elke expertgroep heeft eigen ontmoetingsmomenten. Daarnaast staat er een in-person bijeenkomst gepland voor dinsdag 28 januari tussen 14:00 en 17:00 uur. Voor deze in-person bijeenkomst zijn worden alle deelnemende experts uitgenodigd om tegelijk deel te nemen.

Data expertgroep Oudergeledingen
30-09-2024, 16:00-17:30 (online)
21-11-2024, 16:00-17:30 (online)
28-01-2025,tussen 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 16:00-17:30 (online)
22-05-2025, 16:00-17:30 (online)
Data expertgroep Onderpresteren
03-10-2024, 09:30 – 11:00 (online)
05-11-2024, 15:00 – 16:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Thuiszitters/schoolverlaters
26-09-2024, 10:00 – 11:30 (online)
21-11-2024, 11:30 – 13:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 09:30 – 11:00 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep peergroep onderwijs
26-09-2024, 12:00 – 13:30 (online)
21-11-2025, 09:30 – 11:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 16:00 – 17:30 (online)
12:05-2025, 12:00 – 13:30 (online) 
Data expertgroep Dubbel bijzonder
26-09-2024, 14:00 – 15:30 (online)
19-11-2024, 10:00 – 11:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 12:00 – 13:30 (online)
15-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Versnellen
03-10-2024, 16:00 – 17:30 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
20-03-2025, 10:00 – 11:30 (online)
15-05-2025, 12:00 – 13:30 (online)
Data expertgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling
03-10-2024, 11:30 – 13:00 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
25-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
20-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)

Voor wie?

Aan een expertgroep doen per thema maximaal 12 professionals mee. Educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en wetenschappers kunnen zich opgeven om mee te praten. Om te zorgen dat we veel experts kunnen laten meedenken en praten kun je maximaal aan één expertgroep deelnemen. We gaan ervan uit dat als jij je voor een groep opgeeft, je over dit thema ook aantoonbare professionele expertise hebt ontwikkeld en deze in je dagelijks werk inzet.

Er is een aparte expertgroep voor vertegenwoordigers van oudergeledingen. Omdat ouders met alle thema’s te maken kunnen krijgen zijn oudergeledingen waarmee het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid in contact staat benaderd om deel te nemen aan een eigen expertgroep.

Tijdsinvestering

 • 4 online bijeenkomsten van elk 1,5 uur
 • 1 in-person bijeenkomst van 3 uur
 • Eigen lees- en voorbereidingstijd 1 uur per bijeenkomst

We gaan ervan uit dat wie zich opgeeft, tenminste drie van de vier online bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Inschrijven

Op het inschrijfformulier kun je een 1e en 2e voorkeur aangeven voor een expertgroep.

Terugkijken: Webinar Sociale en emotionele ontwikkeling

blank

Op 6 juni 2024 verzorgde het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid het webinar ‘Sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid’.

Ragnild Zonneveld ging vanuit een evidence-informed-perspectief in op mythes en vooroordelen en deelde vanuit een practice-informed-perspectief voorbeelden van passende responsen op educatieve behoeften op dit gebied.

In de tweede helft van het webinar was er een panelgesprek waarin drie (ervarings)deskundigen elk vanuit hun eigen ervaring en perspectief in gingen op het thema. Panelleden waren Roosmarijn Van Alphen, Mickey Wagner en Willemien Eikelboom-van Wijngaarden.