Samen leren in professionele literatuurgroepen

Up-to-date blijven met vakliteratuur en je horizon verbreden is soms moeilijk vol te houden als je de tijd ervoor niet structureel reserveert en inplant. De drukte van alle taken die ook gedaan moeten worden maakt dat juist dit aspect van een doorgaande professionele ontwikkeling onder druk komt te staan. Zodra je sparringpartners hebt om dit samen te doen en vooraf afspraken hebt wanneer je samen spart, lukt het vaak beter.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil ook hierin een faciliterende rol spelen. Dit willen we doen door professionele literatuurgroepen op te zetten. Deze groepen komen vier keer per jaar online samen. Deelnemers lezen elk een bron naar eigen keuze en gaan daarover samen met behulp van denksleutels voor literatuur samen in gespreken leggen relaties tussen theorie en praktijk.

We beginnen met twee verschillende groepen. De ene groep richt zich op Engelstalige vakliteratuur, de andere groep richt zich op Nederlandstalige vakliteratuur.

 • Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur.
 • Aan elke groep kunnen 25 mensen deelnemen.
 • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
 • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste drie keer aanwezig te zijn.
 • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om voorafgaand aan elke bijeenkomst een zelfgekozen bron te bestuderen en deze aan de hand van literatuur denksleutels met de leden van een subgroepje te bespreken.
 • Er is een sessiebegeleider aanwezig die samen met de deelnemers de sessie vorm geeft en waar nodig is de subgroepjes tijdens de bijeenkomsten ondersteunt.

Meer informatie over de opzet van de literatuurgroepen en de data en tijden waarop ze bijeenkomen worden begin september 2024 via de nieuwspagina op de website bekend gemaakt.

Internationale webinars

blank

In het najaar van 2024 starten we naast de reeks webinars die verbonden is aan onze multimediale brochures ook met een serie internationale webinars. Tijdens die webinars is Engels de voertaal.

Deze webinars zijn bedoeld voor educatieve professionals en zorg- en hulpverleners die beschikken over een brede kennisbasis met betrekking tot hoogbegaafdheid, maar niet over de mogelijkheid beschikken om deel te nemen aan internationale in-person activiteiten zoals grote internationale congressen.

Thema’s die aan bod gaan komen zijn onder andere:

 • Dubbel bijzonder (september 2024)
 • Meisjes, ADHD en creativiteit
 • Universal Design for Learning (november 2024)
 • Creativiteit
 • Culturele sensitiviteit

Data en tijden begin september bekend

Exacte data, tijden en overige thema’s en gastsprekers worden begin september bekend gemaakt. Vanaf dat moment kun je je ook inschrijven om mee te doen. We plaatsen de data ook in onze Kenniscentrumagenda. Je kunt je op deze agenda abonneren zodat je alle data altijd meteen in je eigen agenda bij de hand hebt.

Samen sparren: begeleide intervisiegroepen

blank

Soms sta je even met lege handen of heb je al heel veel geprobeerd maar lukt het je desondanks niet om een specifiek professioneel dilemma goed op te lossen. Dan is het fijn als je met mede-professionals in gesprek kunt gaan om samen te kijken wat je dan wel weer een stap verder helpt.

Een professioneel dilemma kan gericht zijn op een specifieke casus met een leerling, maar kan ook te maken hebben met een vraag over hoe je in jouw (onderwijs)praktijk iets regelt of organiseert, of over een communicatieprobleem met andere betrokkenen. Jij bepaalt als educatieve of zorgprofessional of je iets ervaart als een dilemma en of je je in dat proces handelingsverlegen ervaart met betrekking tot hoogbegaafdheid. Het kenmerk van een goede professional is dat deze in een situatie van ervaren handelingsverlegenheid zoekt naar hulp om weer een stapje verder te komen.

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil hierin een faciliterende rol spelen voor educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en onderwijsondersteuners die behoefte hebben aan samen sparren. Dat willen we doen in de vorm van een reeks kleine begeleide intervisiegroepen waarbij de groep gedurende een jaar ondersteund wordt in het proces en dan over de basisvaardigheden beschikt om met elkaar zelf de sturing over te nemen.

Voorwaarden

We starten daarom vanaf oktober met enkele landelijke intervisiegroepen die gedurende het schooljaar 5 keer online bij elkaar komen. Dit doen we onder de onderstaande voorwaarden.

 • Elke bijeenkomst duurt 1 uur.
 • Aan elke intervisiegroep kunnen 5 mensen deelnemen.
 • De deelnemers kunnen een heel verschillende beroepspraktijk en opleidingsachtergrond hebben.
 • Elke deelnemer gaat de verplichting aan om ten minste vier keer aanwezig te zijn.
 • Elke deelnemer gaat daarbij de verplichting aan om gedurende het jaar één keer een professioneel dilemma in te brengen dat tijdens de intervisie met de mede-intervisanten verkend te worden.
 • In het eerste jaar is er een gesprekleider aanwezig die de deelnemers traint op oplossingsgerichte gesprekstechnieken waardoor in relatief korte tijd een dilemma verkend en uitgewerkt kan worden.
 • Aan het eind van het jaar kun je als groep zelfstandig het samen sparren doorzetten of in je eigen omgeving een vergelijkbare groep opzetten.

Deelnemen

Deelnemen is gratis maar brengt dus ook een verplichting tot actieve betrokkenheid met zich mee. Bij grote belangstelling kunnen er meerdere intervisiegroepen worden opgezet.

 • Data groep 1 (alle bijeenkomsten zijn tussen 15:30-16:30 uur): 03-10-2024 | 21-11-2024 | 03-02-2025 | 24-03-19-05
 • Data groep 2 (alle bijeenkomsten zijn tussen 16:00-17:00 uur): 15-10-2024 | 26-11-2024 | 28-01-2025 | 25-03-2025 | 20-05-2025

Inschrijven

Schrijf je in met dit formulier

Online bijeenkomsten Rondetafelgesprekken

blank

Nieuw in het aanbod is dat we in het schooljaar 2024-2025 een reeks online rondetafelgesprekken van 1 uur voor educatieve professionals organiseren over diverse thema’s.

De online bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs en die behoefte heeft aan professionele uitwisseling van kennis en informatie en die ook graag wil deelnemen aan een regio overstijgend netwerk.

Meedoen betekent dat je ook bereid bent om voorafgaand aan een thema de brochure over het thema te verkennen en het webinar over het onderwerp terug te kijken. De bijeenkomsten zelf worden georganiseerd via Zoom en worden NIET opgenomen.

 • 26-09-2024: Onderpresteren
 • 15-10-2024: Jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid
 • 14-11-2024: Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
 • 13-01-2025: Peergroeponderwijs
 • 04-02-2025: Dubbel bijzondere leerlingen
 • 20-03-2025: Differentiëren en rijk onderwijs
 • 15-04-2025: Begaafde leerlingen in het VO
 • 19-05-2025: Sociale en emotionele ontwikkeling

Gratis deelname

Deelnemen is gratis! We hebben echter maar 25 plaatsen per keer beschikbaar. Inschrijving en deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding. Zijn er meer aanmeldingen dan we deelnemers kunnen plaatsen? Dan werken we met een wachtlijst.

We stellen het op prijs dat – indien je onverhoopt verhinderd bent – je ons dit ten minste twee dagen van te voren laat weten. Dan hebben we nog de kans iemand die op de wachtlijst staat in jouw plaats te laten deelnemen. Als je niet aanwezig bent en je stuurt ons geen afmelding, dan gaan we ervan uit dat je toch niet geïnteresseerd bent en laten we voor andere bijeenkomsten waarvoor je had aangemeld jouw deelname vervallen. Dan kan iemand anders in jouw plaats deelnemen.

Op het inschrijfformulier staan de verschillende rondetafelgesprekken.

Webinars komend schooljaar (2024/2025)

blank

Ook in het schooljaar 2024-2025 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid elke maand een webinar. Dit zijn de eerste data. Inschrijven kan vanaf 1 september 2024 op onze website.

 • 17-09-2024: Dubbel bijzondere leerlingen
 • 17-10-2024: Differentiëren
 • 19-11-2024: Peergroeponderwijs
 • 20-01-2025: Versnellen

Nieuw! Multimediale brochure De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen

blank

Het thema van de nieuwe brochure is ‘De sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen’. We bespreken het vooroordeel dat (hoog)begaafde kinderen sociaal en emotioneel achterlopen op hun leeftijdsgenoten (waar geen wetenschappelijk bewijs voor is), en je krijgt een genuanceerd beeld van wat we weten op grond van zowel wetenschappelijk inzicht als vanuit een meer praktijkgerichte context.
Brochure bekijken

In de brochure staan tips voor ouders en verzorgers en ook praktische tips voor leraren. In maar liefst 21 video’s wordt het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Bibliotherapie

Bijzonder blij zijn we met de deepdive-video’s van Debbie Troxclair. Zij behandelt het thema Bibliotherapie in twee bijdragen*: ‘Wat is het?’ en ‘Hoe kun je dit op school inzetten?’.

Kennisagenda: meld je aan voor de expertgroepen

blank

Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is dit voorjaar gestart met een klein aantal expertgroepen. Het doel van de expertgroepen is om door uitwisseling tussen wetenschap en praktijk een kleine kennisagenda op te gaan bouwen. Deze kennisagenda moet beleidsmakers van overheid en onderwijs inzicht bieden welke kennis en vaardigheden bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs aan begaafde leerlingen.

Er zijn verschillende thema’s waarvoor we expertgroepen hebben opgezet of gaan opzetten. Vooralsnog zijn dit de thema’s die (door)starten in september 2024:

 • Onderpresteren
 • Ongewenst thuiszitten/schoolverlaten
 • Peergroeponderwijs
 • Dubbel bijzondere leerlingen
 • Versnellen
 • Sociale en emotionele ontwikkeling

De bijeenkomsten

De expertgroepen komen in het schooljaar 2024-2025 viermaal online bij elkaar. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en vindt plaats tijdens kantoortijden. Elke expertgroep heeft eigen ontmoetingsmomenten. Daarnaast staat er een in-person bijeenkomst gepland voor dinsdag 28 januari tussen 14:00 en 17:00 uur. Voor deze in-person bijeenkomst zijn worden alle deelnemende experts uitgenodigd om tegelijk deel te nemen.

Data expertgroep Oudergeledingen
30-09-2024, 16:00-17:30 (online)
21-11-2024, 16:00-17:30 (online)
28-01-2025,tussen 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 16:00-17:30 (online)
22-05-2025, 16:00-17:30 (online)
Data expertgroep Onderpresteren
03-10-2024, 09:30 – 11:00 (online)
05-11-2024, 15:00 – 16:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
24-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Thuiszitters/schoolverlaters
26-09-2024, 10:00 – 11:30 (online)
21-11-2024, 11:30 – 13:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 09:30 – 11:00 (online)
12-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep peergroep onderwijs
26-09-2024, 12:00 – 13:30 (online)
21-11-2025, 09:30 – 11:00 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 16:00 – 17:30 (online)
12:05-2025, 12:00 – 13:30 (online) 
Data expertgroep Dubbel bijzonder
26-09-2024, 14:00 – 15:30 (online)
19-11-2024, 10:00 – 11:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
19-03-2025, 12:00 – 13:30 (online)
15-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)
Data expertgroep Versnellen
03-10-2024, 16:00 – 17:30 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
20-03-2025, 10:00 – 11:30 (online)
15-05-2025, 12:00 – 13:30 (online)
Data expertgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling
03-10-2024, 11:30 – 13:00 (online)
05-11-2024, 13:00 – 14:30 (online)
28-01-2025, 14:00 – 17:00 (in person, locatie Utrecht)
25-03-2025, 13:00 – 14:30 (online)
20-05-2025, 16:00 – 17:30 (online)

Voor wie?

Aan een expertgroep doen per thema maximaal 12 professionals mee. Educatieve professionals, zorg- en hulpverleners en wetenschappers kunnen zich opgeven om mee te praten. Om te zorgen dat we veel experts kunnen laten meedenken en praten kun je maximaal aan één expertgroep deelnemen. We gaan ervan uit dat als jij je voor een groep opgeeft, je over dit thema ook aantoonbare professionele expertise hebt ontwikkeld en deze in je dagelijks werk inzet.

Er is een aparte expertgroep voor vertegenwoordigers van oudergeledingen. Omdat ouders met alle thema’s te maken kunnen krijgen zijn oudergeledingen waarmee het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid in contact staat benaderd om deel te nemen aan een eigen expertgroep.

Tijdsinvestering

 • 4 online bijeenkomsten van elk 1,5 uur
 • 1 in-person bijeenkomst van 3 uur
 • Eigen lees- en voorbereidingstijd 1 uur per bijeenkomst

We gaan ervan uit dat wie zich opgeeft, tenminste drie van de vier online bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Inschrijven

Op het inschrijfformulier kun je een 1e en 2e voorkeur aangeven voor een expertgroep.

Terugkijken: Webinar Sociale en emotionele ontwikkeling

blank

Op 6 juni 2024 verzorgde het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid het webinar ‘Sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van begaafdheid’.

Ragnild Zonneveld ging vanuit een evidence-informed-perspectief in op mythes en vooroordelen en deelde vanuit een practice-informed-perspectief voorbeelden van passende responsen op educatieve behoeften op dit gebied.

In de tweede helft van het webinar was er een panelgesprek waarin drie (ervarings)deskundigen elk vanuit hun eigen ervaring en perspectief in gingen op het thema. Panelleden waren Roosmarijn Van Alphen, Mickey Wagner en Willemien Eikelboom-van Wijngaarden.

Webinar: Alle kansen om te leren! Kansengelijkheid en onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid (16 april 2024)

blank

Wanneer: Dinsdag 16-04-2024
Hoe laat: 16:00-17:30
Terugkijken: Via de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid
Vanaf wanneer: 18-04-2024
Kosten deelname: gratis
Inschrijven: Gebruik de link onderaan dit bericht

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema.

Elk webinar bestaat uit twee delen: een hoofdlezing van 30 minuten en een paneldiscussie van 30 minuten. Zowel bij de hoofdlezing als tijdens de paneldiscussie is het mogelijk dat deelnemers via de chat vragen stellen. De vragen worden voorgelegd aan de gastspreker en/of de panelleden en zij zullen de vragen live beantwoorden.

Op 16 april 2024 vindt het volgende webinar plaats. Deze keer is het thema Alle kansen om te leren! Kansengelijkheid en onderwijs aan leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Gastspreker is deze keer Lineke van Tricht (Bureau Talent). Zij verzorgt de hoofdlezing. Panelleden zijn Mirjam Mels (Directeur Beatrixschool Pendrecht), Erwin Dekker (Directeur Agnietenschool) en Han Elbers (Voorzitter college van bestuur VO Haaglanden).

Hoofdlezing

In de hoofdlezing van het webinar gaat Lineke van Tricht in op wat we vanuit de wetenschap en praktijk over hoogbegaafdheid kansengelijkheid op dit moment kunnen vertellen. Vertrekpunt is de visie van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid dat álle kinderen in Nederland, ongeacht hun afkomst (sociaal-economische status, huidskleur of migratieachtergrond) en/of hun capaciteiten het recht hebben om zich te kunnen ontwikkelen. De vrije toegang tot passend onderwijs vormt daar een belangrijke rol in. Lineke van Tricht beschrijft in tijdens de lezing dat kansengelijkheid gevolgen heeft voor vier aspecten: signalering, culturele sensitiviteit, identiteitsvorming van de leerling; en verwachtingen van de leraar.

In het tweede deel van het webinar hebben we ze zoals gebruikelijk een panelgesprek. De panelleden gaan in op verschillende vragen en zullen deze vanuit hun eigen expertise en ervaringen beantwoorden.

Meedoen?

Wil je mee doen aan de live sessie? Dan ben je van harte uitgenodigd om je daarvoor aan te melden. Daarvoor maak je gebruik van de onderstaande link. Deelnemers ontvangen een link voor de live sessie via Zoom enkele dagen voor dat het webinar plaatsvindt.

Omdat we ons kunnen voorstellen dat niet iedereen over dag de gelegenheid heeft om deel te nemen, nemen we het webinar op. De opname is vanaf 18 april 2024 te bekijken via de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Let op!

We wijzen erop dat het webinar wordt opgenomen. Op het moment dat je inlogt is de opname reeds gestart. Als je niet in beeld wilt zijn, zorg dan dat je camera uitstaat vanaf het moment dat je inlogt.