Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – De rol van de bovenschoolse begeleider

Karen vertelt dat ze in de begeleiding van de hoogbegaafde leerlingen breder kijken dan alleen naar cognitie. En over het temperen van de verwachtingen van de ouders en de school. Van school hoort ze vaak: “Hij wil niet”. Maar het gaat vaak om “nog niet kunnen.” Wat doe je dan als bovenschools begeleider?

Martin van Rooij interviewt in deze video Karen Streefland (begeleider passend onderwijs bij de Ambulant Educatieve Dienst, Leiden) over haar ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die het moeilijk hebben op het vo.