Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Deepdive Identiteitsontwikkeling

In deze deepdive vertelt Ophélie Desmet (directeur Center for Gifted Studies, Valdosta State University, VS) over de ontwikkelingstheorie van Erik Erikson die je kunt gebruiken om de identiteitsontwikkeling van leerlingen beter te begrijpen.