Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Deepdive Overgang PO naar VO

In deze deepdive vertelt Lilian Snijders (trainer didactisch coachen, opleider Beeldcoaching, ECHA-specialist) over aandachtspunten bij de instroom en doorstroom in het vo van hoogbegaafde leerlingen.