Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Het gaat niet om cognitie alleen

Karen vertelt dat het zicht op de hoogbegaafde leerlingen steeds beter wordt en er meer zorg is. Maar ze ziet ook wel meer uitval omdat kinderen tegen veel muren oplopen en het moeilijk vinden om hun motivatie vast te houden. Leerlingen gaan dingen vermijden die ze moeilijk vinden, uiteindelijk ook de school.

Martin van Rooij interviewt in deze video Karen Streefland (begeleider passend onderwijs bij de Ambulant Educatieve Dienst, Leiden) over haar ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die het moeilijk hebben op het vo.