Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat doen jullie anders dan 5 jaar geleden?

Hannah vertelt wat er veranderd is sinds ze 5 jaar geleden zijn gestart met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen, zoals bijvoorbeeld bij het aanleren van leerstrategieën waarmee ze problemen in het verdere onderwijstraject voorkomen.

Martin van Rooij interviewt in deze video leerkracht Hannah Groos (leraar Klassieke Talen, leerlingbegeleider en ondersteuningscoördinator bovenbouw vwo, Vissers ’t Hooft Lyceum, Leiden) over haar ervaringen als leraar, leerlingbegeleider en onderwijsondersteuner.