Skip to content

Hoogbegaafdheid in het VO – Wat zou je doen als je een grote zak met geld had?

Ingrid geeft antwoord op de vraag wat ze zou doen voor hoogbegaafde leerlingen als ze een grote zak met geld had. Deze leerlingen verwachten vaak: ‘Nu gaat het gebeuren, nu kom ik op een school voor alleen maar slimme leerlingen’. Maar zo gaat het natuurlijk niet.

Martin van Rooij interviewt in deze video Ingrid Toonen (coördinator bovenschoolse voorziening ‘De Schakelklas’, Samenwerkingsverband VO Regio Leiden) over haar ervaringen met hoogbegaafde leerlingen die uitvallen in het reguliere vo.