Skip to content

Kansengelijkheid – Gelijke kansen voor hoogbegaafde leerlingen

Hebben makkelijk lerende kinderen meer of minder kansen om zich naar hun potentieel te ontwikkelen? Geef je kinderen hetzelfde onderwijsaanbod of dezelfde onderwijsuitdaging?

Martin van Rooij interviewt in deze video Willy de Heer (Kenniscentrum Makkelijk Lerenden) over het thema Kansengelijkheid.