Skip to content

Kansengelijkheid – Wat hebben begaafdheid en kansengelijkheid met elkaar te maken?

Ben je in staat om het onderwijsaanbod voldoende differentiëren? En om een hoog ontwikkelingspotentieel van kinderen te signaleren? Onderzoek laat zien dat vooral bepaalde kinderen door leraren herkend worden, sommige groepen kinderen worden helaas gemist.

Martin van Rooij interviewt in deze video Lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap Anouke Bakx (Fontys Hogeschool) over het thema Kansengelijkheid.