Skip to content

Kansengelijkheid – Wat is er nodig voor kansengelijkheid?

Hoe heeft de kansengelijkheid zich de laatste 10 jaar ontwikkeld? Wat gebeurt er in de praktijk? Waarom zijn er zoveel thuiszitters? Wat is er nu echt nodig?

Martin van Rooij interviewt in deze video Willy de Heer (Kenniscentrum Makkelijk Lerenden) over het thema Kansengelijkheid.