Skip to content

Schooluitval – De Liaan: Een voorziening voor thuiszitters

Agnes van der Beek (Specialist Begaafdheid) over ‘De Liaan’, een lesvoorziening voor thuiszitters van samenwerkingsverband 2305 PO, uitgevoerd door het Kenniscentrum HB. Hoogbegaafde leerlingen met bijkomende problematiek worden hier via een intensief programma teruggeleid naar de basisschool.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 8; Uitval in het onderwijs van (hoog)begaafde leerlingen’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema.