Webinar Jonge begaafde leerlingen

In het schooljaar 2023-2024 organiseert het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid een reeks webinars. De webinars hebben betrekking op de thema’s van de brochures die het Kenniscentrum uitbrengt. De webinars zijn, net als de brochures, bedoeld voor een breed publiek dat kennis wil maken met een specifieke thema. Op 18 januari 2024 vond het tweede webinar plaats, thema jonge begaafde leerlingen.

Gastspreker was deze keer Eleonoor van Gerven. Panelleden waren Liesbet Stam-Gommans (onderwijsadviseur Talentontwikkeling bij Edux), Inez Töben (Specialist Begaafdheid en kartrekker hoogbegaafdheid voor het PO SWV 20-01) en Lilian van der Poel (Echa Specialist en auteur van ‘Bijdehante baby’s en pittige peuters’).

Hieronder kun je de registratie zien van het webinar.

Publicatie Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid

blank

In de multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid belichten we telkens een ander thema. Het thema van deze eerste multimediale brochure (thema 7) is jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Als scholen willen inspelen op de educatieve behoeften van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, is het relevant dat er vanaf het moment van instroom aandacht is voor wat deze leerlingen nodig hebben. Het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid wil graag bijdragen aan die aandacht voor deze doelgroep. Daarom staan in deze multimediale brochure jonge kinderen met kenmerken van begaafdheid centraal.

Het accent hebben we daarbij gelegd op de kleuterleeftijd. Het artikel in deze brochure gaat in op het goed ‘verstaan’ van gedrag, de educatieve behoeften van jonge leerlingen en de kansen voor betekenisvol handelen. Daarnaast staan in de brochure tientallen tips voor thuis, in de kinderopvang en op school. In de video’s in de brochure komen educatieve professionals en ouders aan het woord die vanuit persoonlijk perspectief en vanuit hun persoonlijke (beroeps)situatie beschrijven hoe zij aankijken tegen het onderwerp.

Publicatie

Print of lees online

De multimediale brochures van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid kun je zowel printen als online lezen.

Wanneer je een print maakt van de brochure, kun je de video’s bekijken door met je mobiele telefoon of tablet de QR-code van de video te scannen. Je vindt alle video’s ook online in onze Kennisbank. Wanneer je kiest voor online lezen en video’s bekijken vind je alle informatie (artikel, tips en video’s) bij elkaar in de multimediale brochure.

Het jonge kind – Meekijken en kennis vergroten

blank

Interview met Anneke Dekkers (intern begeleider) over het ondersteunen van haar collega’s op het gebied van mogelijk hoogbegaafde leerlingen in haar rol van intern begeleider.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Hoe herken je ze?

blank

Interview met Anneke Dekkers (intern begeleider) over het herkennen van jonge leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Onderzoekend leren

blank

Deepdive met Ragnild Zonneveld (onderwijsadviseur) over onderzoekend leren.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie video’s gemaakt door (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Uitdagend aanbod

blank

Deepdive met Ragnild Zonneveld (onderwijsadviseur) over een uitdagend aanbod.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie video’s gemaakt door (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Een rijke leeromgeving

blank

Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over leerlingen met kenmerken van begaafdheid.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Jongens en meisjes

blank

Interview met Lilian van der Poel (specialist ontwikkelingsvoorsprong jonge kind) over signalering als er onvoldoende op de ontwikkelingsvoorsprong van de peuter wordt ingespeeld.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Behoeften herkennen

blank

Interview met Lilian van der Poel (specialist ontwikkelingsvoorsprong jonge kind) over kenmerken van heel jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.

Het jonge kind – Een maatje voor elk kind

blank

Interview met Nora Steenbergen (curriculumontwikkelaar SLO) over peergroeponderwijs voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid in groep 1-2.

Deze video is gemaakt door het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid voor de brochure ‘Thema 7; Jonge leerlingen met kenmerken van begaafdheid’ en onderdeel van een serie interviews door Martin van Rooij met (ervarings)deskundigen op dit thema. De brochure is binnenkort te vinden in de Kennisbank op de website van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid.